Profesionálny manažment výstavby

Viac ako 15 rokov skúseností

Už 15 rokov je cieľom našej spoločnosti poskytnúť klientovi komplexný servis služieb v oblasti investičnej výstavby, zastupovať a chrániť záujmy klienta, usporiť mu čas a náklady, chrániť a rozvíjať dobré meno klienta a našej spoločnosti.

Vy máte nápad, my ho s Vami zrealizujeme

S výsledkami našej spoločnosti sa môžete stretnúť v rôznych stavebných segmentoch, ako napríklad administratívne objekty, bytové domy, rodinné domy, kultúra a historické objekty, vzdelávanie, šport, sociálna starostlivosť a zdravotníctvo priemyselné stavby, dopravné stavby alebo infraštruktúra.

Zobraziť referencie

Profesionálny manažment výstavby

Ponúkame vlastný a praxou osvedčený komplexný systém riadenia a kontroly výstavby a jeho uplatňovaním garantujeme vysokú kvalitu stavebného diela a úsporu nákladov investora.

Zobraziť o spoločnosti

00 / 00

Ponuka služieb

Čo robíme

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Identifikácia potrieb klienta

Každému klientovi pripravíme návrh projektového režimu a služby podľa jeho potrieb a požiadaviek

Potrebujem viac detailov

Projektový manažment

Je komplexné poskytnutie služieb klientovi pre všetky fázy stavebného projektu (1. analýza investičného zámeru. 2. prípravná fáza, 3. realizačná fáza, 4. ukončenie projektu).

Potrebujem viac detailov

Stavebný a cenový manažment

Stavebný a cenový manažment je komplexné poskytovanie služieb klientovi v procese realizácie projektu. Obsahuje najmä riadenie projektu, koordináciu ľudských a technických zdrojov, kontrolu kvality, kvantity a ceny, správy a analýzy, reporting, aktívne poradenstvo klientovi.

Potrebujem viac detailov

Riadenie projektu

Naša spoločnosť zabezpečuje riadnie a koordináciu projektu v súlade s nadstavenými parametrami projektu a plánom BOZP.

Potrebujem viac detailov

Identifikácia potrieb klienta

Každému klientovi pripravíme návrh projektového režimu a služby podľa jeho potrieb a požiadaviek

Potrebujem viac detailov

Projektový manažment

Je komplexné poskytnutie služieb klientovi pre všetky fázy stavebného projektu (1. analýza investičného zámeru. 2. prípravná fáza, 3. realizačná fáza, 4. ukončenie projektu).

Potrebujem viac detailov

Stavebný a cenový manažment

Stavebný a cenový manažment je komplexné poskytovanie služieb klientovi v procese realizácie projektu. Obsahuje najmä riadenie projektu, riadenie projektu, koordináciu ľudských a technických zdrojov, kontrolu kvlality, kvantity a ceny, správy a analýzy, reporting, aktívne poradenstvo klientovi.

Potrebujem viac detailov

Riadenie projektu

Naša spoločnosť zabezpečuje riadnie a koordináciu projektu v súlade s nadstavenými parametrami projektu a plánom BOZP.

Potrebujem viac detailov

O spoločnosti

Kto sme

Spoločnosť TDI – Kompleting s.r.o. sa od roku 2004 zaoberá profesionálnym manažmentom výstavby. Investorom ponúkame komplexný servis, od analýzy investičného zámeru až po odovzdanie diela do prevádzky. Na základe viacročných skúseností z úspešne zrealizovaných projektov sme vypracovali vlastný a praxou osvedčený komplexný systém riadenia a kontroly výstavby a jeho uplatňovaním garantujeme vysokú kvalitu stavebného diela a úsporu nákladov investora.

V našom tíme pracujú kvalifikovaní odborníci s viacročnými skúsenosťami s výstavbou. Externe spolupracujeme s mnohými významnými odborníkmi na stavebnom a realitnom trhu.

Zaujíma ma viac

po celom slovensku

Kde pôsobíme

referencie

Na čom pracujeme

Naši klienti

S kým spolupracujeme

Podporili sme

Nami podporené projekty